amir mohammad
 
دوستان عزیز میتوانند با ما در ارتباط باشند از طریق شبکه اجتماعی فیس بوک به ادرس

www.facebook.com/amirmohammad karimi

|+| نوشته شده توسط امیر محمد کریمی شاد در چهارشنبه پنجم مرداد ۱۳۹۰  |
 لطفا نظرات خود رابه ادرس زیر ایمیل کنید.با تشکر مدیریت وبلاگ
<img src="http://parstools.net/emails/101002/1286041199.png" alt="Email Icon by Parstools.com" />
|+| نوشته شده توسط امیر محمد کریمی شاد در شنبه دهم مهر ۱۳۸۹  |
 
|+| نوشته شده توسط امیر محمد کریمی شاد در چهارشنبه هفتم مهر ۱۳۸۹  |
 کاربراتور

 

كاربراتور اتومبيل

در موتورهای اشتعال جرقه ای کاربراتورها وظیفه مخلوط کردن سوخت وهوای مورد نیاز موتور را بر

عهده دارند هوای ورودی از صافی هوا و سوخت  از  پمپ بنزین در کاربراتور با نسبتی که با شرایط

خودرو معیین می شود با یکدیگر مخلوط  می شوند  بطور کلی وظایف کاربراتور را می توان مخلوط

کردن سوخت وهوا اتمیزه کردن سوخت  و تعیین نسبت سوخت – هوا با توجه به بار موتور دانست  

کاربراتورها از جهت حرکت بنزین (سیستم سوخت رسانی)

1- کاربراتور صعودی :

در این کاربراتور هوای ورودی از پایین کاربراتور وارد شده و در حین بالا رفتن با سوخت پاشیده شده

از ژیگلور مخلوط می شود  از  این نوع  کاربراتور بدلیل کاهش راندمان حجمی موتور در اتومبيل هاي

 سواری  استفاده نمی شود وتنها در ماشینهای کشاورزی وموتورهای دریایی مورد مصرف دارند

2- کاربراتور نزولی :

در این نوع کاربراتور هوای  ورودی از بالای کاربراتور وارد شده و با سوخت تحت تاثیر نیروی جاذبه

مخلوط شده و حرکت می کند این نوع تاز کاربراتور راندمان حجمی بالایی دارد  

3- کاربراتور افقی :

در این نوع کاربراتور سوخت و هوا به صورت افقی حرکت کرده و راندمان حجمی کمتری از کاربراتور

نوع نزولی دارد

کاربراتور ها از نظر ونتوری

1- کاربراتور ونتوری ثابت :

در این نوع کاربراتور جریان هوای عبوری از ونتوری خلا نسبی یا مکشی ایجاد می کند که سبب تخلیه

سوخت از نازل می شود تنوع این کاربراتور زیاد است و همگی برا اساس روش مشترکی کار میکنند

2- کاربراتور ونتوری  متغیر :

در این نوع کاربراتور با تغییر شرایط وارد بر موتور  اتومبيل سطح موثر ونتوری نیز تغییر می کند

کاربراتور ونتوری ثابت از نظر  تعداد دهانه

بیشتر موتورهای کوچک کاربراتور یک دهانه دارند اما استفاده از کاربراتور دو و چهار دهانه ای سبب

افزایش راندمان حجمی موتور می شود که این افزایش راندمان حجمی در دورهای بالا از اهمیت زیادی

برخوردار است اگر این سوال پیش اید که میتوان از یک کاربراتور تک دهانه با قطر زیاد استفاده کرد

باید گفت که در این صورت مکش ونتوری به اندازه ای ضعیف خواهد شد که نمی توان نسبت سوخت

-هوا را بوسیله ان تنظیم کرد

1- کاربراتور یک دهانه :

این کاربراتورها دارای یک ونتوری یک پیاله بنزین و یک سوخت پاش است

2- کاربراتور دو دهانه :

این کاربراتور دارای دو ونتوری یک پیاله بنزین مشترک و دو سوخت پاش است این نوع از کاربراتور

اساسا دو کاربراتور تک دهانه ای است که در یک مجموعه جمع شده اند از دهانه دوم به دو روش

می توان استفاده کرد در روش اول از  هر دهانه کاربراتور  برای  ارسال سوخت – هوا به نیمی از

سیلندرها استفاده می شود در روش دوم دهانه اول به همه سیلندرها سوخت – هوا می رساند

تا اینکه دریچه گاز مثلا بیشتر از 45 درجه باز شود از این زمان به بعد دریچه گاز دوم نیز به تدریج باز

می شود در این طرح عملکرد موتور در دورهای متوسط به بالا بهتر می شود

3- کاربراتور چهار دهانه :

این کاربراتور دو کاربراتور دو دهانه ای است که در یک مجموعه جمع شده اند این کاربراتور به صورت

 مرحله ای عمل می کند در مرحله اول مانند یک کاربراتور دو دهانه عمل کرده و در مرحله دوم که با

ازدیاد خلا موتور شروع می شود مانند یک کاربراتور چهار دهانه عمل می کند دو دهانه اول به همه

سیلندرها سوخت می رسانند با باز شدن بیشتر دریچه گاز دو دهانه بعدی نیز وارد می شود این چهار

دهانه سوخت – هوای اضافی مورد منیاز برای شتاب گرفتن را فراهم می کنند 

موتورهای چند کاربراتوری

با توجه به مورد مصرف خودرو  می توان از  بیش از یک  کاربراتور  بهره برد برای مثال در خودروهای

مسابقه ای و خودروهای پرقدرتی که برای مصارف خاصی طراحی شده اند می توان از دو سه یا به

ازای هر سیلندر از یک کاربراتور استفاده نمود

کاربراتورهای ونتوری ثابت

در مسیر جریان ورودی هوا در کاربراتور مقطع باریکی وجود دارد که ونتوری کاربراتور نامیده می شود

در اثر این تغییر سطح مقطع در ونتوری خلا یا مکشی ایجاد می شود که شدت این مکش با سرعت

هوای عبوری از ونتوری متناسب است به عبارتی با افزایش سرعت هوای عبوری از ونتوری کاهش

فشار این منطقه افزایش یافته و  در اثر  اختلاف  فشار این ناحیه و پیاله کاربراتور سوخت از ژیگلور

بنزین در هوای ورودی به موتور تخلیه می شود که این مخلوط از دریچه گاز عبور کرده و وارد منیفولد

بنزین می شود مقدار باز بودن دریچه گاز کاربراتور  متناسب  با فشرده شدن پدال گاز توسط راننده

می باشد بنابراین با فشرده شدن گاز دریچه گاز نیز بیشتر باز شده و هوای عبوری از کاربراتور افزایش

می یابد در اثر افزایش هوای عبوری از لوله کاربراتور سوخت بیشتری از ژیگلور خارج شده و مخلوط

سوخت – هوای  غنی تری وارد  سیلندرها شده و  نیاز  موتور برای افزایش سرعت خودرو براورده

می شود  در کاربراتورهای ونتوری ثابت برای  حالتها و شرایط مختلف حاکم بر موتور یک مدار جداگانه

در نظر گرفته شده است در مجموع کاربراتور ونتوری ثابت مدارات زیر می باشد

1-      مدار شناور

2-      مدار دور ارام

3-      مدار دور متوسط

4-      مدار دور زیاد

5-      مدار شتاب دهنده

6-      مدار ساسات

دار شناور شامل یک مخزن کوچک است که انرا پیاله کاربراتور می نامند و در داخل ان یک شناور و

یک سوپاپ سوزنی وجود دارد پمپ بنزین سوخت مکیده شده از باک را به لوله ورودی کاربراتور تحویل

می دهد سوخت وارد  شده به  کاربراتور  سوپاپ  سوزنی متصل به  شناور  را  باز کرده و وارد پیاله

کاربراتور  می شود با  وارد شدن سوخت  به پیاله کاربراتور شناور و سوپاپ سوزنی متصل به ان تا

 جایی که سوخت در پیاله به حد تراز خود برسد بالا می اید وقتی سطح سوخت به تراز مناسب خود

رسید سوپاپ سوزنی کاملا در تکیه گاه خود نشسته و جریان ورود  سوخت  به پیاله قطع می شود

با مصرف شدن سوخت و پایین رفتن سطح سوخت در پیاله شناور نیز پایین رفته و سوپاپ سوزنی از

تکیه گاه خود جدا می شود و سوخت پمپ شده اجازه ورود به پیاله را می یابد

اگر کاربراتور بخوبی  تنظیم  شده باشد سوپاپ  سوزنی زمانی  راه ورود  بنزین به پیاله کاربراتور را

می بندد که سوخت به سطح تراز مناسب خود رسیده باشد هرگاه سوخت بالاتر از سطح تراز خود

قرار گیرد سوخت زیادی از پیاله خارج شده ونسبت سوخت – هوا غنی شده و اگر سوخت پایین تر از

سطح تراز خود قرار گیرد  سوخت  کافی از  ژیگلور بنزین خارج  نشده  و نسبت  سوخت  وهوا فقیر

می شود نیروی رانش شناور و گشتاور موثر بر سوزن طوری طراحی می شود  که  نیروی  فشاری

سوزن بر بنزین بیشتر از نیروی فنر دیافراگم پمپ بنزین باشد تا در موقع رسیدن سوخت به سطح تراز

خود سوزن در تکیه گاه خود قرار گرفته و پمپ بنزین را در حالت ایستاده نگه دارد  بعضی از شناور ها

تو خالی و بعضی دیگر توپرند اما در هر دو حالت سبکتر از بنزین ساخته می شوند

مدار دور ارام مخلوط سوخت  وهوا را در  هنگام بسته  بودن دریچه گاز (در جا کار کردن موتور) برای

موتور فراهم می کند در هنگام در جا کار کردن موتور ( زمانی  که  خودرو روشن ولی پدال گاز فشار

 داده نمی شود)  بدلیل  بسته بودن  دریچه گاز هوای  کمی از لوله  کاربراتور عبور می کند در نتیجه

مکش ونتوری به اندازه ای کم می شود که سوختی از ژیگلور اصلی بیرون نمی اید برای جلوگیری از

خاموش شدن موتور در این  وضعیت  مداری از  مدار اصلی  منشعب  شده و  تا زیر دریچه گاز امتداد

می یابد مدار دیگری د ر بین  راه به این مدار ملحق شده که هوای دور ارام را تامین می کند بنابراین

سوخت مصرفی دور ارام توسط پیچ تنظیم ژیگلور دور ارام و هوای مصرفی ان توسط ژیگلور دور ارام

تنظیم و تامین می شود

در هنگام بسته شدن دریچه گاز در طرفین ان دو مجرا وجود دارد مجرای زیر دریچه گاز مربوط به مدار

دور ارام و مجرای بالای دریچه گاز مربوط به مدار تغییر دور می باشد وقتی دریچه گاز کمی باز می شود

لبه دریچه گاز از مقابل مجرای دور ارام بالاتر رفته و به مجرای مدار  تغییر دور می رسد در این حالت

مکش منفولد ورودی بر مجرای مدار تغییر دور اثر کرده و باعث می شود سوخت بیشتری از مجرای

تغییر دور خارج شود

دلیل استفاده از مدار تغییر دور ان است که با باز شدن دریچه گاز فاصله هوایی موجود بین  مجرای

دور ارام و لبه دریچه گاز زیاد می شود و لذا خلا مقابل مجرای دور ارام کاهش می یابد که نتیجه ان

کم شدن جریان سوخت مدار دور ارام است از طرف دیگر مدار دور اصلی فعالیت  نمی کند  بنابراین

موتور در دورهای کم با کمبود سوخت مواجه می شود که برای جلوگیری  از این عیب مدار تغییر دور

طراحی شده است با افزایش فشار بر روی پدال گاز دریچه  گاز بیشتر  باز شده و هوای بیشتری از

لوله کاربراتور عبور می کند زمانی که دریچه به اندازه ای باز شود که لبه ان از مقابل مجرای  مدارهای

دور ارام و تغییر دور بگذرد دیگر از این مجاری سوخت بیرون  نمی اید  زیرا در این حالت سرعت عبور

هوا از مقابل این مجاری کاهش می یابد اما با افزایش  هوای عبوری از ونتوری مکش ونتوری افزایش

یافته . ژیگلور اصلی سو را وارد هوای عبوری می کند وقتی دریچه گاز در حالت دور متوسط کمی

باز شود سوخت پاش هم  متناسب  با هوای عبوری سوخت را وارد هوای عبوری میکند لازم به ذکر

 است مدار متوسط جز مدار دور اصلی می باشد برای اینکه خودرو هنگام بار زیاد وارد بر موتور توانایی

پاسخگویی داشته باشد نیاز به ارسال سوخت بیشتری از طرف کاربراتور دارد که این ارسال سوخت

بیشتر متناسب  با باز بودن کامل دریچه گاز می باشد

مدار قدرت شامل یک پیستون خلائی می باشد که در حالت عادی با تاثیر خلا موتور به طرف بالا کشیده

می شود وقتی خلا قسمت ونتوری موقع باز شدن کامل دریچه گاز کاهش می یابد نیروی خلا موثر بر

 پیستون کاهش یافته و فنر ان را به پایین هدایت می کند در این حرکت دسته پیستون سوپاپ قدرت

را که بوسیله فنر کوچکی بسته و راه ژیگلور قدرت را تنگ کرده بود بازتر می کند و به این ترتیب سوخت

اضافی به موتور ارسال می شود

موقعی که راننده تصمیم می گیرد با شتاب حرکت کند بطور ناگهانی پدال گاز را فشار داده و دریچه

گاز دفعتا باز می شود در این هنگام مقدار هوای ورودی به کاربراتور بطور ناگهانی افزایش می یابد

و اگر سریعا سوخت کافی متناسب با هوای مکیده شده تامین نشود مخلوط سوخت – هوا به اندازه

ای فقیر می شود که موتور مکث می کند در این حالت ممکن است شعله پس بزند یا خاموش شود

برای برطرف کردن این مشکل در کاربراتور  ونتوری  ثابت مدار شتاب دهنده طراحی شده است این

 مدار یک پمپ ارسال سوخت که با اهرم بندی خاصی به دریچه گاز متصل می شود دو سوپاپ کنترل

یک ژیگلور هوا و یک ژیگلور کمکی برای تخلیه سوخت اضافی دارد زمانی که دریچه گاز بسته است

پیستون پمپ شتاب دهنده به طرف بالا حرکت کرده و سوخت از طریق سوپاپ ورودی وارد فضای زیر

پیستون می شود و وقتی دریچه گاز دفعتا باز می شود پیستون پکپ هم بطور ناگهانی به طرف پایین

حرکت کرده و سوخت زیر پیستون را با بازشدن سوپاپ خروجی از ژیگلور کمکی وارد هوای عبوری از

لوله کاربراتور می کند

در روزهای سرد برای روشن کردن خودروهای کاربراتوری نیاز به مخلوط غنی تری از سوخت – هوا

داریم زیرا سوختی که  برای احتراق  مناسب می بایست  به  صورت اتمیزه وارد سیلندرها شود در

برخورد با دیوارهای سرد کاربراتور و منیفولد ورودی تقطیر شده و از رسیدن به سیلندر باز می ماند

به همین  منظور در  ابتدای کار  موتور در روزهای  سرد  باید برای مدت کوتاهی از مدار ساسات که

سوخت غنی تری را فراهم می کند استفاده نماییم تا موتور به دمای کارکرد مناسب خود رسیده و

کاربراتور بتواند  مخلوط  سوخت – هوا را  تقریبا بصورت  بخار  خشک که حالت ایده ال می باشد به

سیلندرها برساند در بالای لوله کاربراتوری ونتوری ثابت دریچه ای بنام ساسات وجود دارد باز و بسته

شدن این دریچه بصورت مکانیکی  یا خودکار  کنترل می شود با بستن این دریچه جریان عبوری هوا

کاهش یافته و مکش کاربراتور در هنگام استارت زدن افزایش می یابد در نتیجه سوخت بیشتری از

ژیگلور برای روشن شدن موتور در هوای سرد فراهم می شود

در روش مکانیکی بستن دریچه ساسات دکمه ای بر روی داشبورد خودرو تعبیه شده که بایستی به

دریچه ساسات متصل می شود با کشیدن این  دکمه  دریچه  ساسات  بسته  می شود بسیاری از

کاربراتورها ساسات خودکاری دارند که با گرمای منیفولد خروجی ومکش منیفولد ورودی کار میکند

در این نوع از ساساتها یک فنر ترموستاتی و یک پیستون در داخل پوسته ساسات قرار دارند که هر

دوی انها به دریچه ساسات متصل اند در موتور سرد فنر ترموستاتی کوک می شود و دریچه ساسات

 را می بندد وقتی موتور گرم می شود گرمای منیفولد دود از ساسات گذر کرده و فنر را باز می کند

(کشش ان را می کاهد) لذا مکش منیفولد ورودی پیستون را جذب نموده دسته پیستون دریچه ساسات

را باز می کند

 

کاربراتورهای ونتوری متغییر

این نوع از کاربراتور بر خلاف کاربراتورهای ونتوری ثابت برای شرایط مختلف وارد بر موتور مدار جداگانه

برای تامین سوخت ندارد بلکه ونتوری متغیری دارد که متناسب با بار وارد بر موتور سطح مقطع ان

تغییر کرده و سوخت متناسب با ان شرایط را وارد هوای عبوری از ونتوری می کند تغییر ونتوری این

کاربراتورها می تواند متاثر از حرکت پیستون یا دریچه ای باشد که متناسب با مکش منیفولد ورودی

سطح مقطع متغیری را ایجاد می کند این تاثیر می تواند از طریق مسیری تامین شود که از قسمت

منیفولد ورودی تا بالای پیستون کاربراتور امتداد یافته است

براساس شکل پیستون کاربراتورهای ونتوری متغیر را به دو دسته تقسیم می کنند

1-      کاربراتورهای ونتوری متغیر با پیستون گرد

2-      کاربراتور ونتوری متغیر با پیستون چهار گوش

پیستون کاربراتور استوانه دو گانه ای است (قطر قسمت بالای پیستون بیشتر از پایین ان است) که

قسمت میانی ان مخزن روغن دمپر می باشد (کاربراتور نوع H-SU)

پیستون از طریق مجرایی متاثر از خلا موتور می باشد  بنابراین با باز  شدن دریچه گاز در اثر اختلاف

فشار فضای بالای پیستون و منیفولد ورودی پیستون بر فنر تعبیه شده در بالای خود غلبه کرده و به

سمت بالا حرکت می کند و هرگاه مقدار خلا کاهش یابد فنر بالای پیستون انرا به سمت پایین میراند

بنابراین پیستون در هر لحظه به سمت بالا و پایین حرکت کرده و سطح ونتوری را تغییر می دهد سوزن

کاربراتور به پیستون متصل بوده و تابع حرکت ان می باشد سوزن کاربراتور به شکل مخروطی است

که قطر ان از بالای  (محل اتصال به پیستون) به  پایین کاهش  می یابد  این سوزن  در داخل ژیگلور

حرکت خطی عمود داشته و متناسب با اینکه چقدر  در  داخل ژیگلور  فرو رفته  باشد مقدار سوخت

متفاوتی را وارد هوای عبوری از لوله کاربراتور می کند بنابراین به هر میزان که حجم هوای ورودی به

موتور افزایش یابد و سطح مقطع ونتوری با بالا رفتن پیستون زیاد شود کاربراتور بیشتر از ژیگلور خارج

شده و قسمت باریکتری از ان داخل ژیگلور می ماند و به سوخت بیشتری اجازه خارج شدن می دهد

در قسمت میانی پیستون کاربراتور مخزنی تعبیه شده است که در داخل ان روغن میریزند یک قطعه

لغزنده متصل به درپوش کاربراتور داخل این مخزن قرار گرفته و نفش ضربه گیر را بازی می کند یعنی

در هنگام تغییرات ناگهانی  خلا  منیفولد  ورودی  که با فشردن  ناگهانی  پدال گاز بوجود می اید این

قطعه لغزنده به واسطه وجود روغن از حرکت سریع پیستون جلوگیری کرده  و حرکت ان را به تاخیر

می ندازد مزیت این کار این است که از حرکتهای  سریع پیستون  که م تواند  سبب  احتراق ناقص

شود جلوگیری می شود

در  تغییر  دورهای  ناگهانی  نیز این تاخیر حرکت پیستون  باعث کوچک باقی  ماندن سطح ونتوری در

زمانی می شود که هوای زیادی از زیر پیستون عبور می کند این عبور جریان زیاد هوا از سطح مقطع

کوچک ونتوری باعث ایجاد خلا زیادی شده که ارسال سوخت بیشتری  به  موتور  را  سبب می شود

در هوای سرد برای ارسال سوخت بیشتر به موتور اهرم ژیگلور پایین کشیده می شود و سطح بیشتری

برای خروج سوخت از ژیگلور فراهم می شود در نوع دیگری از کاربراتور ونتوری متغییر پیستون دارای

 قطر یکنواخت اس و دیافراگمی به پیستون متصل می شود که وظیفه قسمت قطور تر پیستون نوع

 قبل را بازی می کند  لبه های  این دیافراگم  در  زیر درپوش فوقانی  کاربراتور  قرار  گرفته  و منطقه

خلایی  را گازبندی  می کند سیستم  ساسات این  کاربراتور سوخت اضافی مورد نیاز خود را از مدار

مجزایی تامین می کند در  کاربراتورهای جدید نسبت سوخت – هوا در کاربراتور توسط سیستمهای

الکترونیکی تعیین  و  تنظیم می شود  در این  سیستمها  از یک  سنسور  اکسیژن در مسیر گازهای

خروجی  موتور  استفاده  می شود که مقدار اکسیژن  موجود  در دودهای  خروجی را تعیین کرده و

متناسب با مقدار ان سیگنالی را به واحد کنترل الکترونیکی خودرو می فرستد  واحد کنترل الکترونیکی

بعد از پردازش داده ورودی در صورت نیاز به تصحیح سوخت  – هوا به کاراندازهای کاربراتور سیگنالی

می فرستد تا این نسبت را تصحیح کنند

منبع : سیستم های سوخت رسانی جامع خودرو

 

|+| نوشته شده توسط امیر محمد کریمی شاد در چهارشنبه بیستم مرداد ۱۳۸۹  |
 c.ronaldo
کریستیانو رونالدو (دوس سانتوس آویرا) متولد پنجم فوریه سال 1985 که بیشتر با نام (کریستیانو رونالدو) معروف می‌باشد،
فوتبالیست پرتغالی در رده حرفه‌ای است که در تیم‌های (منچستریونایتد) و (ملی پرتغال) بازی می‌کند. او یکی از بهترین بازیکنان دنیا و یکی از بهترین استعدادهای امروز فوتبال است.
کریستیانو رونالدو در شهر (فانچال) در منطقه (مادیرا) در کشور پرتغال به دنیا آمد. مادر (ماریا دولورس داس آویرا) و پدرش (خوزه دینیس آویرا) بود. او یک برادر به نام (هوگو) و دو خواهر به نام‌های (الما) و (کاتیا) دارد.
نام رونالدو در کشور پرتغال نام رایجی نیست ولی پدر و مادرش به خاطر (رونالد ریگان) رییس‌جمهور آمریکا نام او را رونالدو گذاشتند زیرا ریگان هنرپیشه مورد علاقه پدر رونالدو بود. او تاکید می‌کند این نامگذاری اصلا دلایل سیاسی نداشته است.
وقتی سه ساله بود ضربه زدن به توپ را آغاز کرد. وقتی در شش سالگی به مدرسه رفت دیگر علاقه‌اش به ورزش کاملا نمایان شده بود. او در آن زمان عاشق تیم (بنفیکا) بود و جالب است که بعدها به تیم رقیب آن یعنی (اسپورتینگ) پیوست.
او ابتدا با یک تیم آماتور به نام (آندورنیا) بازی می‌کرد زیرا پدرش در آن باشگاه شاغل بود. در آن زمان رونالدو تنها هشت سال داشت. در سال 1995 یعنی در ده سالگی (کریستیانو رونالدو) کم‌کم در پرتغال کسب شهرت می‌کرد و آهسته آهسته نامی آشنا در ورزش فوتبال می‌شد. به طوری که دو تیم برتر شهر مادیرا در پی امضای قرارداد با او بودند.
کریس رونالدو با بازی در مسابقات زیر هفده سال یوفا برای تیم (اسپورتینگ لیسبون) مورد توجه (جرارد هولر) سرپرست وقت تیم لیورپول قرار گرفت. در آن زمان او تنها شانزده سال داشت و به همین خاطر لیورپول از خرید او صرف نظر کرد ولی همین موضوع سبب شد به چشم (سرالکس فرگوسن) بیاید.
در تابستان 2003 او در بازی برابر تیم منچستریونایتد به خوبی توانایی‌های خود را در معرض تماشا قرار داد و نشان داد که می‌تواند در دو جناح بازی کند.
پس از بازی، اعضای تیم منچستریونایتد همگی از یک استعداد درخشان سخن می‌گفتند. آنها معتقد بودند بهتر است در آینده در کنار این جوان باشند تا مقابل او.
در منچستر یونایتد
فرگوسن این جوان را می‌خواست. او می‌خواست از رونالدو به جای دیوید بکام که به تازگی به رئال مادرید پیوسته بود بهره ببرد و بدین ترتیب کریستیانو با قیمت 24 میلیون و 12 هزار پوند رهسپار تیم منچستریونایتد شد.
رونالدو در ابتدا با پیراهن شماره هفت ظاهر شد ولی با وجود تمام مهارت‌ها و حمله‌هایش دوست نداشت تحت فشار انتظارات مردم باشد.
انتظاراتی که از شماره پیراهن او نشات می‌گرفت. او ترجیح می‌داد پیراهن شماره 27 را بپوشد زیرا در اسپورتینگ نیز همین شماره را می‌پوشید.
رونالدو همیشه متهم به خودخواه بودن و تکروی است، با این وجود فرگوسن تمام حیثیت کاری خود را بر روی او گذاشته و مجددا با او قراردادی تا پایان سال 2010 به امضا رسانده است.
رونالدو در مصاحبه‌ای با نشریه (ایونینگ نیوز) گفت: (منچستریونایتد همیشه برای کمک به من حاضر است و همیشه از من حمایت می‌کند. من باید این را تلافی کنم.)ولی رونالدو اغلب در بازی‌ها، مشکل عصبی پیدا می‌کند. او نمی‌تواند اعصاب خود را کنترل کند و زود از کوره در می‌رود. او یک بار به خاطر رفتار خشونت‌بار و انگشت تکان دادن به نشانه تهدید به سوی تماشاچیان از بازی اخراج و از یک مسابقه نیز محروم شد.
(فیلیپ اسکولاری) مربی تیم ملی پرتغال نیز به او هشدار داد در مسابقات جام‌جهانی رفتار خودش را کنترل کند.
کریستیانو رونالدو در سال 2005 به (بازیکن جوان ویژه فیلیپو) معروف شد و از سوی فیفا بیستمین بازیکن برتر تاریخ فوتبال لقب گرفت. او با وجود اخلاق تندش محبوب طرفداران منچستریونایتد باقی ماند. به همین خاطر دوست ندارد هرگز تیم منچستریونایتد را ترک کند. او در بازی‌های جام‌جهانی اولین گل خود را با ضربه پنالتی به تیم ملی ایران زد
زندگی خصوصی
پدر رونالدو که (دینیس آویرا) نام داشت هفتم سپتامبر 2005 و در زمان بازی‌های مقدماتی جام‌جهانی از دنیا رفت.
رونالدو چند ساعت پس از شنیدن این خبر مجبور بود برابر تیم روسیه بازی کند و این برای او بسیار سخت بود ولی می‌دانست امکان ندارد در بازی غایب باشد. پس از بازی، سرالکس فرگوسن خود، رونالدو را مشایعت کرد و به کشورش فرستاد.
رونالدوبا زنی به نام (مرچه رومرو) مجری اسپانیایی تلویزیون پرتغال آشنا شد. هر چند اصلیت اسپانیایی دارد ولی در پرتغال به دنیا آمده و رشد کرده است. او با آشنایی خود با رونالدو تنفر خیلی‌ها را برانگیخت زیرا بسیاری از طرفداران رونالدو او را شایسته نامزدی فوتبالیست محبوب خود نمی‌دانستند و سایت‌های اینترنتی علیه او ایجاد کردند.
(مرچه) نه سال از کریستیانو بزرگ‌تر بود و از همسر اولش طلاق گرفته بود. کریستین همیشه دوست دارد زندگی خصوصی خود را به معنای واقعی آن خصوصی نگه دارد و معتقد است زندگی خانوادگی از زندگی حرفه‌ای جداست و هیچ گاه در این مورد صحبتی نکرد و نامزدی او با خود را تأیید نمی کرد.سرانجام در بیستم سپتامبر 2006 (مرچه) هم تایید کرد که دیگر رابطه‌ای با کریستیانو رونالدو ندارد.
او هزینه سفر (مارتونیز) پسربچه یازده ساله اندونزیایی و پدرش که از بازماندگان سونامی بودند را پرداخت تا آنها بتوانند به خاطر علاقه پسرک برای دیدن بازی‌های مقدماتی جام‌جهانی به اروپا بروند.
دیگر هم‌تیمی‌های رونالدو پس از ملاقات این پدر و پسر تقبل کردند که با کمک یکدیگر هزینه خرید یک خانه جدید در اندونزی را برای آنها فراهم آورند. پس از پایان بازی‌های مقدماتی، رونالدو به اندونزی رفت تا از سرزمین‌های مصیبت‌زده آن دیدن و برای آنها کمک‌های خیریه جمع‌آوری کند. او در این سفر با (یوسف کالا) رییس‌جمهور اندونزی نیز دیدار کرد و توانست با به حراج گذاشتن وسایل ورزشی خود در جاکاراتا پایتخت اندونزی، 120 هزار دلار آمریکا کمک جمع کند.
رونالدو هم اکنون یک خانه دو میلیون پوندی در (وود فورد) واقع در انگلیس دارد. پس از حضور کریستیانو در تیم ملی کشور پرتغال و بازی مقابل تیم انگلیس در مسابقات جام‌جهانی آلمان، طرفداران تیم انگلیس به نشانه خشم خود شیشه‌های خانه گران‌قیمت کریستیانو را شکستند.
رونالدو نیز از این عکس‌العمل غیرمنطقی مردم ناراحت شد و اعلام کرد منچستر را ترک می‌کند و آینده او در اسپانیاست. (مرچه) سی ساله که در آن زمان هنوز با کریستیانو رابطه داشت گفت: اگر کریستیانو قبل از این‌که خشم مردم فرو بنشیند به انگلیس بازگردد، کار احمقانه‌ای کرده است. او حتی از ستاره منچستریونایتد تقاضا کرد برای بردن وسایلش هم به آن جا بازنگردد.
شایعه رابطه کریستیانو رونالدو با دختری به نام (جمااتکینسون) به تازگی بر سر زبان‌ها افتاده است. با این وجود نامزد قبلی کریستیانو پیام تبریک خود را برای او فرستاد (مرچه رومرو) که در سال 2005 از کریستیانو جدا شد بهترین آرزوهایش را نثار این زوج کرده است. گفته می‌شود (جما) نیز به تازگی از نامزد سابقش که اتفاقا او نیز یک فوتبالیست بوده، جدا شده است. رابطه کریستیانو و (جمااتکینسون) ناگهان تیتر درشت صفحه اول تمام نشریات پرتغال شد.
(جمااتکینسون) هنرپیشه نوپای شبکه ITV خود اظهار داشته که با کریستیانو رونالدو آشنا شده است.
او نخستین بار کریستیانو را همین اواخر در یک مهمانی ملاقات و اعتراف کرد از این آشنایی بسیار خوشحال است. وی اظهار داشت: (کریستیانو مرد خیلی خوبی است. شنیده‌ام خیلی‌ها به من حسادت می‌کنند. این موضوع برای من اصلا عجیب نیست.) این هنرپیشه 22 ساله که پیش از این با (مارکوس بنت) بازیکن تیم (چارلتون) آشنا بود، گفت: (من به فوتبال علاقه خاصی ندارم و اگر با کریستیانو آشنا شده‌ام به خاطر شخصیت اوست. اصولا فوتبالیست‌ها همه آدم‌های خوبی هستند. در ضمن دلم نمی‌خواهد زیاد درباره این موضوع صحبت کنم چون نامزدی من با مارکوس به خاطر مصاحبه‌ام با خبرنگارها به هم خورد. نمی‌خواهم این موضوع دوباره تکرار شود.) ظاهرا از این پس یک زن به جرگه زنان خبرساز فوتبالیست‌های انگلیس افزوده شده است.
سرالکس فرگوسن همیشه از کریستیانو رونالدو به عنوان یک بازیکن برتر نام می‌برد. او در یک مصاحبه مطبوعاتی در جواب به این سوال که آیا رونالدو بازیکن سال می‌شود یا نه، اظهار داشت: (مطمئنم نام او در لیست است. او 23 سال دارد و به نظر من بهتر از این هم می‌شود. او به بلوغ لازم رسیده و امیدوارم بازیکنان جوان ما مثل او خود را نشان دهند.
خیلی کم هستند کسانی که مانند کریستیانو می‌توانند برابر بازیکنان هجومی بایستند. مدافعان نمی‌توانند این جور بازیکنان را کنترل نمایند؛ به همین خاطر است که همه به او به چشم یک (خطر بزرگ) نگاه می‌کنند.)
کوتاه از کریستیانو
او در بازی‌های یورو 2004 و جام‌جهانی 2006 به عنوان جذاب‌ترین بازیکن شناخته شد.
_ در کودکی با نام مستعار (کلویورت) نامیده می‌شد.
_ او از سهام‌داران (نایک)، (پیپ جینز)، (اکسترا جاس) (نوشیدنی انرژی‌زای اندونزی) و اتومبیل سوزوکی است هر چند که خود یک اتومبیل بی‌‌ام‌و مشکی دارد.
_ تیم محبوب کودکی او (بنفیکا) بود.
_ قهرمان کودکی رونالدو (مارادونا) بود.
_ قهرمان کنونی او (لوییس فیگو) و (تیه ری‌آنری) هستند.
_ رونالدو که در لیسبون بزرگ شده است همیشه به خاطر لهجه (مادیرایی)‌اش مورد تمسخر بچه‌ها قرار می‌گرفت.
_ رونالدو با (آلبرتو جاردیم) فرماندار زادگاه خود دوست صمیمی است

|+| نوشته شده توسط امیر محمد کریمی شاد در چهارشنبه بیستم مرداد ۱۳۸۹  |
 فوتبال

مقاله در مورد فوتبال


فوتبال :
فوتبال يکبازيباتوپاست که بين دو گروه يازدهنفره صورت مي گيرد، که هر يک قصد دارند با زدنگلهاي بيشتر به حريف خود، برندهشوند. فوتبال غالباً توسط پاها بازي مي شود، اما ممکن است بازيکنان از هر عضو ديگريبه جزء دست و بازويشان براي حرکت دادن توپ استفاده کنند. دروازه باناز اين قاعده مستثني است، و تنهاعضوي از تيم است که مي تواند درزمينبازيتوپ را در دست بگيرد. آنچه درنزد مردم به عنوان فوتبال شناخته شده است ورزشي است که ملل انگليسي به آن (Soccer)يا(Association) مي گويند و با آن چهآمريکاييها وکاناداييها به آن فوتبال مي گويند ، فرقدارد و بسيار ساده تر و عملي تر است . فوتبالبدون شک جذاب ترين و پر طرفدارترينورزشدنيا است . بيشترمردم جهان در اندک مدتشيفتهفوتبال مي شوند . حتي کودک خردسالهمين کهتوپرا مي بيند ، به طرفش ميدود و آن را با پا مي زند . اکثر جوانان و بزرگسالان علاقه مند به فوتبال برايگذراندن اوقات فراغت خود ، به اين بازي روي مي آورند و يا چون ديگران پايتلويزيونو در ميدان هاتماشا گربازي فوتبال مي شوند.بازي فوتبالپرهيجانو زيبا است و انسان را خيلي زود سرگرممي کند ، تا آن جا که در سال هاي اخيرشيوههايفوتبالنوين، مردم جهان را بيش از بيش به خود مجذوب کرده است. گفته مي شود کهکشور ما بيشترين طرفدار را در سطحقاره آسياداشته و دارد و از اين جهت باکشورهاياروپاو ديگر کشورهاي صاحب نام در فوتبالرقابت مي کند اگر بخواهيم اينرقابتبه برتري بينجامد و فوتبال ما بيش ازپيشرشدکند ، ناگزير بايد اشکالات کمي و کيفيآن را از راهآموزشبهتر و آموزش زود رس بر طرف کنيم .اگرچه اطلاعاتي در مورد ريشه اصلي و حقيقي اينورزشدر دست نيست ولياز مطالب جالب و شخصي در موردتاريخچهآن اطلاع داريم . فوتبالامروزي به تدريج رشد کرده است ولي گفته مي شود که نوعي از آن قبل ازحضرت مسيحعليه*السلام بازي مي شد . در چيننيز نوعي بازي شبيه به فوتبال در 2500 سال قبل از ميلاد مسيح وجود داشت . عکسهايمصريان نيز نوعي بازي شبيه بهفوتبال را نشان مي دهد ولي دريونانيک بازي به ناماسپيشکيروزبه طرز جالبي به فوتبال امروزيشبيه است . فوتبال در سال 1894 از کشوربرزيلشروع شد . اين ورزش به وسيله يچارلز ميلربرزيلي که اجداد او انگليسيبودند به مردم برزيل معرفي شد. در سال 1970 مسابقه اي بينايتالياو برزيل برگزار شد . هيچ کس تصور نمي کرد که 800 ميليون نفر از مردم جهان ناظر براجرايمسابقهباشند . امروزه اکثر مردم جهان به فوتبال بيشتر از ساير ورزشها مي پردازند . فوتبال مدرناز کشور انگلستان سرچشمه گرفتهاست . در ابتدا اختلافات عقيده اي بسياري ميان علاقمندانراگبيو فوتبال وجود داشت زيرا راگبي با دستو فوتبال با پا اجرا مي شد . اين مسئله در سال 1863 زماني که طرفداران فوتبال شروعبه اجراي اين ورزش توسط پاها کردند اتفاق افتاد . گروه ديگرانجمنراگبي را تاسيس کردند و بالاخره درسال 1871 اين دو رشته ي ورزشي کاملا از يکديگر جدا شدند . از آن زمان به بعد هر دورشته پيشرفت هاي شاياني نموده و طرفداران بسياري پيدا کردند . فدراسيون بين المللي فوتبالدر سال 1904بنيان گزاري شد .اينفدراسيونوظيفه دارد که به نحوه ي اجرايمسابقاتنظارت داشته باشد . قوانين فوتبالبدون موافقت و تصويب سايرکشورهاي عضو فدراسيون تغيير نمي کند . در سال 1920 بازيکنان فوتبال درمسابقات المپيکبلژيکشرکت کردندو در سال 1930 اولينجام جهانيدر کشوراروگوئهبرگزار شد
فوتبال در دنيا مقابلچشمان مثل جرقه مي ماند . در هر جاي دنيا اين واژه انگليسي در زبان هاي بين الملليبه سادگي رسوخ کرده . براي اين امر دليل خوبي است چرا که فوتبال مدرن به وسيلهانگليسي ها اختراع شد . ولي وقتي درآمريکافوتبال گفته مي شود . آمريکائيهافوتبال خشونت بار آمريکايي رااستنباطمي کنند . به هر جهت اين لغت باعثاشتباه در درک معناي واقعي آن ميان آمريکاييها شده است .
ريشه اينورزش در تاريخ:
سربازان چيني در حدود 2000 سال پيش ورزشي مي کردندکه آن راتسوچو (TSUCHU)مي ناميدند . تسو يعني ضربهزدن با پا و چو يعني توپ يا هر شي گوي مانند . در روز تولدامپراطوردر مقابل کاخ امپراطوري دو تيم درزمين مسابقه اي که گلي به ارتفاع 90سانتيمترداشت بازي مي کردند که بازيکنانبرايسرگرميامپراطور ودوستانو مهمانان به بازي مي پرداختند . يکياز امپراطوران به حدي اين بازي را دوست داشت که يکي از اعضاي شوراي قضايي وقتي ازبازي انتقاد کرد دستور داد سرش را از تنش جدا کنند .
600 سال بعد همژاپنيها يک ورزشي شبيه به فوتبال داشتند کهآن راکماري (KEMARI) مي ناميدند . البته بازيکماري تدافعي تر از تسوچو چيني بوده است . حتي قبل از چيني ها يوناني ها ورزشياختراع کرده بودند که آن راهارپاستون(HARPASTON) مي ناميدند . البتهبازي آن با توپي بود که درونشماسهو يا شن بوده است . وقتي انگليسي ها بهيونانرفتند ورزشي آوردند به نامهارپاستيوم (HARPASTIUM) که آن هم با توپبازي مي شد و اين زمينه اي بود تا فوتبال درانگليسبه مدرني امروز برسد . هيچکسدقيقا زمان شروع فوتبال را نمي داند و مورخان تا آنجاييکه نوشته اند درروستاهاي انگليسي حدود 1000 سال قبل بازي باتوپ وجود داشته است و بعد از مدتي تيم هاي مختلف روستايي شروع به مسابقه با همدادند و ظاهرا شيوه بازي طوري بوده است که تيم ها سعي بر اين داشتند توپ را (غالبااز سر تو خالي گاو يا چيزهاي شبيه به آن بوده است) بهمنطقه دفاعيحريف برسانند . (درانگليس بيش از 200 سال قبل مردم در خيابان ها فوتبال بازي مي کردند)درقرن 14 اين بازي به قدري محبوب شد کهپادشاهانگليس آن را غير قانوني خواند وليمردم هيچ توجهي به آن نکردند و جذابيت اين بازي به حدي بود که با توجه به غيرقانوني بودنش بخصوص ميان روستاييان بازي مي شد و مقامات مسئول در سال 1572 مجبور بهتسليم در مقابل خواسته مردم شدند و فوتبال را قانوني اعلام کردند . 250 سال بعدطبقه اشراف رفته رفته به اين ورزش روي آوردند و از ديدن و بازي کردن فوتبال لذت ميبردند و بالاخره بخاطر نفوذي که در طبقه حاکم داشتند و علاقه و تمايلشان به فوتبالباعث شد که تصميمي براي پياده کردن يکشيوه کلاسيکدر قوانين فوتبال اتخاد نمايند . در دهه 1800 ميلادي مدرسه هاي معروف انگليس اين ورزش را به عنوانتفريحمحصلين دربرنامه درسيگنجانيدند ولي تمامي مدارس ازيک قانون خاص در فوتبال پيروي نمي کردند . هر مدرسه قانون مخصوص به خود داشت . سپسدر سال 1823 فوتبال به صورت معمول رسميت يافت و در سال هاي 1848 و 1862 فوتبال درسطح انگلستان يکپارچه شد و حتي کتابي به نام (ساده ترين ورزش) نوشتن شد که مشتمل برقوانين اصولي فوتبال آن زمان بود

 

|+| نوشته شده توسط امیر محمد کریمی شاد در چهارشنبه بیستم مرداد ۱۳۸۹  |
 اسحاق نیوتون
 

خانواده و دوران کودکی

ایزاک نیوتن که در روز 25 دسامبر 1642 یعنی سال مرگ گالیله متولد شد از خانواده‌ای است که افراد آن کشاورز مستقل و متوسط الحال بودند و مجاور دریا در قریه وولستورپ می‌زیستند. نیوتن قبل از موعد متولد شد و زودرس به دنیا آمد و چنان ضعیف بود که مادر گمان برد او حتی روز اول زندگی را نتواند به پایان برد. پدرش نیز در عین حال اسحق نام داشت و در 30 سالگی و قبل از تولد فرزندش در گذشت. پدرش مردی بوده است ضعیف ، با رفتار غیر عادی ، زودرنج و عصبی مزاج مادرش هانا آیسکاف زنی بود مقتصد ، خانه داری بود صاحب کفایت و صنعتگری با لیاقت آیزاک دوره کودکی شادی نداشت.

 

او سه ساله بود که مادرش با بارناباس المیت کشیش مرفه با سنی دو برابر سن خود ازدواج کرد. جدایی از مادر ظاهرا سخت بر شخصیت او اثر گذاشت و تقریبا مسلم است که رفتار بعدی وی نسبت به زنان را نیز شکل داد. نیوتن هیچگاه ازدواج نکرد اما یکبار (شاید هم دو بار) نامزد کرد به نظر می‌آمد که تمرکز او منحصرا روی کارش بود نه سالی که نیوتن در وولستورپ جدا از مادر گذرانید. برای وی سالهای دردناکی بود، داستانهایی بر سر زبان است که نیوتن جوان از قبه کلیسا بالا می رفت تا نورث ویتام ده مجاور را که مادرش اینک در آن زندگی می‌کرد، از دور ببیند. آموزش ابتدایی رسمی نیوتن در دو مدرسه کوچک دهکده‌های اسکلینگتن و راچفورد صورت گرفته بود که هر دو برای رفت و آمد روزانه به خانه او نزدیک بودند.

 

کشف استعداد

چنین به نظر می‌رسد که اول بار دایی او که کشیشی به نام ویلیام آیسکاف بوده است متوجه شد که در نیوتن استعدادی مافوق کودکان عادی وجود دارد. بدین ترتیب ویلیام آیسکاف مادر را مجاب کرد که کودک را به دانشگاه کمبریج (که خودش نیز از شاگردان قدیمی این دانشگاه بود) بفرستد. زیا مادر نیوتن قصد داشت وی را در خانه نگهدارد تا در کارهای مزرعه به او کمک کند، در این هنگام نیوتن 15 ساله بود. کمبریج در آن زمان دیگر آکسفورد را از مقام اولی که داشت خلع کرده ، به قلب پیوریتانیسم انگلیس و کانون زندگی روشنفکری آن کشور بدل شده بود.

 

نیوتن در آنجا مانند هزاران دانشجوی دیگر دوره کارشناسی ، خود را غرق مطالعه آثار ارسطو و افلاطون می‌کرد. نیوتن در یکی از روزهای سال 1663 یا 1664 شعار زیر را در کتابچه یادداشت خود وارد کرد. افلاطون دوست من و ارسطو هم دوست من است، اما بهترین دوست من حقیقت است او از کارهای دکارت در هندسه تحلیلی شردوع کرده سریعا تا مبحث روشهای جبری پیش آمده بود، در آوریل 1665 که نیوتن درجه کارشناسی خود را گرفت، دوره آموزشی او که می‌توانست چشمگیرترین دوره در کل تاریخ دانشگاه باشد بدون هیچگونه شناسایی رسمی به اتمام رسید.

 

در حدود سال 1665 مرض طاعون شیوع یافت و دانشگاه دانشجویان خود را مرخص کرد. نیوتن به زادگاه خود مراجعت کرد همین موقع بود که هوش و استعداد نابغه بزرگ آشکار گشت، زیرا تمام کتابها و جزوه‌های خود را در دانشگاه جا گذاشته بود فکر خود را آزاد گذاشت که به تنهایی از منابع خاص خود استفاده نماید. در این هنگام نیوتن بیش از 22 سال نداشت ولی بیش از ارشمیدس و دکارت درباره معرفت ساختمان جهان دقیق شده بود، نیوتن ضمن دو سالی که در وولستورپ بود حساب عناصر بی نهایت کوچک قانون جاذبه عمومی را کشف کرد و تئوری نور را بنیان گذاشت.

 

 

 

 

 

 

داستان سیب نیوتن

این داستان که سقوط سیبی از درخت نیوتن را به فکر کشف جاذبه عمومی انداخته است به نظر درست می‌آید او از آن لحظه این پرسشها را برای خود مطرح کرد: چرا سیب به پایین و نه بالا سقوط می‌کند؟ و چرا ماه بر زمین نمی‌افتد؟ این اندیشه‌ها بعدها او را به کشف قانون نیروی گرانش رهنمون شدند، هنگامی که نیوتن چندین سال بعد پاسخ این پرسش را توانست بیابد، در واقع یکی از قانونهای فیزیک را کشف کرده بود که بر تمام عالم حکمفرماست.

 

کشفیات نیوتن

قانون نیروی گرانش او پس از شیوع طاعون و بازگشت به ملک مزروعی مادرش ، طی 18 ماه به آگاهیها و کشفهایی بیش از آنچه که دانشمندان دیگر در طول عمر خود دست می‌یابند، دست یافت. او در این مدت ساخت و ساز قانون نیروی گرانش را آغاز کرد. او در باره نور و رنگهای آن پژوهش کرد، دلیل جزر و مد را کشف کرد، قوانین و حرکات بخصوصی را به درستی تشخیص داد و معادله‌هایی برای آن نوشت که بعدها اساس و بنیان دانش مکانیک شد. در مورد نیروی گرانش نیوتن معتقد بود که نه تنها زمین چنین نیروی گرانشی دارد، بلکه تمام اجسام و اجرام چنین خصوصیتی دارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

روزی که او منشوری را در دست گرفت و اجازه داد تا پرتو نور خورشید از میان آن بتابد. او با این کار کشف کرد که نور سفید به هنگام ورود به منشور شیشه‌ای منحرف می‌شود و به 7 پرتو نور اصلی با رنگهای گوناگون تجزیه می‌شود، آنها رنگهای رنگین کمان هستند که طیف یا بیناب نامیده می‌شوند و عبارتند از: سرخ ، نارنجی ، زرد ، سبز ، آبی ، نیلی و بنفش.

 

او تمام این کشفیات را در یک دوره زمانی 18 ماهه به انجام رسانید بالاخره طاعون ریشه کن شد و او به لندن برگشت تا تحصیلات خود را به پایان برساند و 3 سال پس از آن را صرف کاوش و پژوهش در ماهیت و طبیعت نور کرد. او همچنین نخستین دوربین نجومی آینه‌ای را ساخت تلسکوپ آینه‌ای رصدخانه مونت پالومار در کالیفرنیا نیز ، که آینه آن 5 متر قطر دارد بر اساس اصول و قواعد نیوتن
|+| نوشته شده توسط امیر محمد کریمی شاد در چهارشنبه بیستم مرداد ۱۳۸۹  |
 
 
بالا